Home

Het Concept | Visie - Investeren in segmenten

De groei van de zorg moet in de pas gaan lopen met de economische groei. Het thema uitbreiding is vervangen door de thema’s verhoging van doelmatigheid, kwaliteit en transparantie. Binnen de begrenzing gaat de groei langs deze thema’s door. Instellingen die hierin beter zijn groeien ten koste van anderen en concepten en organisaties die hieraan bijdragen groeien ook. Wij zien drie segmenten waarbinnen onderscheidende zorgorganisaties zich kunnen ontwikkelen.

Segment 1: DE EERSTE LIJN

De eerstelijnszorg zoals huisarts, apotheek en fysiotherapeut is het portaal voor mensen met medische klachten en vormt hiermee een sleutelonderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar de eerstelijn is nog te kleinschalig georganiseerd gezien de eisen aan professionaliteit. De ontwikkelthema's zijn schaalvergroting en samenwerking.

 

Segment 2: DE TWEEDE LIJN

De tweedelijnszorg is de specialistische zorg zoals deze in ziekenhuizen, GGZ en overige instellingen plaatsvindt. De tweedelijnszorg is veelal te grootschalig georganiseerd met een te algemeen profiel. De ontwikkelthema's zijn focus en specialisatie. De ruimte voor nieuwe aanbieders is klein maar bestaande organisaties kunnen zich onderscheiden.

 

Segment 3: ZORG AAN HUIS

Extramuralisering vindt over de hele zorgsector plaats. De ouderenzorg, de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het motto is dat zorg zo min mogelijk binnen zorginstellingen moet plaatsvinden. Zorg thuis waar het kan, zorg buitenshuis waar het moet. De ontwikkelthema's zijn het bieden van hoogwaardige zorg en diensten thuis of maatwerk leveren op individuele wensen. 

 

In Zorgobligatie.nl zijn de elementen aanwezig die vereist zijn om doordacht de financiering van de zorgsector te faciliteren:

  • Kennis van (de bewegingen in) de gezondheidszorg en de marktpartijen en hun bestuurders
  • Duidelijke visie op de ontwikkeling van de zorgsector
  • Kennis van de financiële stromen in de zorgsector en bij zorginstellingen
  • Kennis van financiering via eigen en vreemd vermogen
  • Een professionele toezichtstructuur
  • Co-ondernemers die kunnen meewerken en kunnen meesturen
  • Een netwerk van professionele partijen die het businessplan versterken en helpen te realiseren