Home

Het Concept | Hoe werkt het?

Zorgobligatie.nl wil financieringsplannen met een laag risicoprofiel faciliteren. Goede plannen die snel leiden tot een positieve cashflow en een zeer lage kans op falen hebben. Plannen die vroeger banken "gewoon" financierden.

1 Screening

Er vindt bij aanvang een strenge screening plaats. Op basis van gesprekken en analyse van businessplan en andere informatie wordt direct besloten of een obligatie een passend instrument is. De focus van het platform op laag risicoprofiel komt hier tot uitdrukking. Indien geen laag investeringsrisico is te structureren, stopt hier het proces.

 

2 Beoordeling businessplan

Indien stap 1 positief is afgerond wordt het businessplan beoordeeld door het Investeringscomité. Het Investeringscomité bestaat uit het bestuur van Zorgobligatie.nl, aangevuld met 2 experts met relevante, aanvullende kennis uit het Zorgobligatie.nl Netwerk voor de beoordeling van het specifieke businessplan. Indien het businessplan ontoereikend is voor beoordeling, kan vanuit dit netwerk ondersteuning worden ingehuurd.

 

3 Structurering en begeleiding

Indien stap 2 positief is afgerond, kan begonnen worden met de structurering van de obligatielening gestructureerd, het Zorgobligatie.nl Netwerk begeleidt de obligatie uitgevende zorginstelling hierbij.

 

4 Publiciteit

De uitgevende instelling kan via de website van Zorgobligatie.nl publiciteit maken voor haar obligatielening. De inschrijving op de obligaties vindt echter altijd plaats via de website en/of schriftelijke procedure van de uitgevende instelling.

 

5 Toezichthouden

Gedurende de looptijd van de obligaties wordt door Stichting Obligatiehoudersbelangen toezicht gehouden op de obligatielening. Zij kijkt daarbij in het bijzonder naar de rentebetalingen en aflossingen en bewaakt de eventuele zekerheden en wint deze zo nodig uit. Zij vraagt jaarlijks de jaarstukken op en bespreekt deze met het management.