Home

Het Concept | Achtergrond

Initiatiefnemers en bestuurders van Zorgobligatie.nl zijn Stephan van de Vusse en Mark Olie. Na vele jaren werkzaam te zijn op gebied van financiële en fiscale structurering waaronder het opzetten van en toezicht houden op obligatieprogramma's hebben zij het platform Zorgobligatie.nl opgezet met ondersteuning van diverse organisaties en personen uit het Netwerk.

Mr. S.G. van de Vusse MBV (1965)

Stephan van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In 2008 heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas Business School te Tilburg. Stephan heeft diverse functies bekleed in de financiële wereld. In de periode 2005-2009 was hij directeur van CenE Bankiers, de gespecialiseerde bank voor de medische sector, en concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers. Sinds 2010 is hij vanuit zijn bedrijf Healthcare Finance Group betrokken bij diverse financieringstrajecten en -structuren. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Helen Dowling Instituut, het Nederlands Slaapinstituut respectievelijk het Medisch Specialistisch Centrum Oosterwal.

 

Mr. M.C. Olie LL.M. (1964)

 

 

Mark Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de Universiteit Utrecht. In 1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan de prestigieuze New York University School of Law. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips Electronics en NCR Nederland. Sinds 2001 is hij werkzaam als juridisch adviseur op het gebied van financiële en energiederivatencontracten welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en energie-maatschappijen. Hij is oprichter van de Derivatives Law Academy, een organisatie die cursussen verzorgt over dergelijke contracten. Sinds 2010 adviseert hij MKB-ondernemingen over het opzetten van obligatieprogramma's. Mark is tevens bestuurder van diverse non-profit organisaties.

 

 

 

Eind 2010 waren Stephan en Mark verantwoordelijk voor de structurering en plaatsing van obligaties van de DC| Groep van Dr. Loek Winter. Vanaf 2011 zijn zij betrokken bij de opzet en toezicht van het obligatieprogramma van private leasemaatschappij Mijndomeinauto.nl waarmee sinds de start al zo'n € 15.000.000,- is opgehaald. Tevens voeren zij via Stichting Obligatiehoudersbelangen het toezicht uit op diverse ondernemingen waarvan obligaties zijn genoteerd op beursplatform NPEX.

 

Raad van Advies

 

Zorgobligatie.nl heeft een Raad van Advies die het bestuur adviseert over de structuur en werkwijze van het platform en wisselt met het bestuur van gedachten over ontwikkelingen in de zorg- en financiële sector. De Raad van Advies bestaat uit Hanso Idzerda en Rob Hillebrand.

 

Mr. H.H. Idzerda (1946)

 

Hanso Idzerda heeft een langjarig track record in het bankwezen als manager bij ABN Amro Bank en ING Bank. Van 2000-2004 was hij CEO van CenE Bankiers en van 2004-2008 was hij lid Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers.

 

Mr. R.L.M. Hillebrand (1955)

 

Rob Hillebrand heeft 25 jaar diverse managementfuncties bekleed binnen de Delta Lloyd Groep waarvan in de periode 2003-2007 als lid Raad van Bestuur. Van 2007 tot medio 2014 was hij lid Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Coöperatie VGZ waarvan laatstelijk als voorzitter.