Home

De Zorginstelling | Voor wie?

Zorgobligatie.nl is bestemd voor bestaande zorgorganisaties die een stap verder willen zetten en op zoek zijn naar financiering en een netwerk dat hen daarmee helpt. Organisaties die de startfase voorbij zijn, bestaande cashflow hebben en die willen investeren in groei of een herschikking. Ook nieuwe entiteiten of initiatieven vanuit bestaande organisaties kunnen aankloppen bij Zorgobligatie.nl. Bovendien zet Zorgobligatie.nl zich graag in voor goede doelen die actief zijn in de zorg of aanverwante sectoren.


In grote lijnen richt Zorgobligatie.nl zich op de financiering van plannen in de volgende drie categorieën:

  • Grote structuren. Twee of meer grote instellingen herorganiseren samen hun zorgverlening en willen de gezamenlijke activiteit financieren.
  • Bewezen concepten. Een nieuwe werkwijze die zich heeft bewezen en waar voor opschaling financiering nodig is.
  • Nieuwe visies. Paradigma shifts met doorbraak potentie die voldoende draagvlak hebben voor uitrol.

 

Zorgobligatie.nl richt zich op bestaande organisaties met een goed perspectief.  Het platform is niet bedoeld voor startende organisaties in verband met het hogere risicoprofiel en de geringe cashflow.

 

ANBI Obligatie
Daarnaast wil Zorgobligatie.nl zich inzetten voor goede doelen die actief zijn in de zorg- en aanverwante sectoren zoals onderzoeksinstellingen of patiëntenorganisaties. Indien de instelling is aangemerkt als ANBI kan Zorgobligatie.nl een obligatielening arrangeren waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de giftenaftrek voor de investeerders.