Home

De Zorginstelling | Hoe werkt het?

Heeft u een plan maar bent u op zoek naar financiering en/of expertise om dit te kunnen realiseren? Dan kunt u contact opnemen met Zorgobligatie.nl om dit voor te leggen. Op basis van een schriftelijk plan wordt met u in een persoonlijk of telefonisch gesprek bekeken of een obligatielening een passende financieringsvorm kan zijn.

Gezien het gewenste lage risicoprofiel is de screening van de plannen streng. Het kan dus zo zijn dat het proces hier stopt. Zaken waarnaar ondermeer gekeken wordt, zijn:

 

  • Of uw plan een bijdrage kan leveren aan de grote thema's van de zorg: doelmatigheid, kwaliteit en transparantie; en
  • Of uw plan wordt uitgevoerd door een solide partij of een samenwerkingsverband van (bijv. regionale) partijen.

 

Na een positieve screening kunt u het businessplan voorleggen aan het Investeringscomité.

 

Na een positief besluit van het Investeringscomité wordt de obligatielening gestructureerd en wordt via de website van Zorgobligatie.nl uw obligatielening onder de aandacht van potentiële investeerders gebracht.

 

Na emissie van de obligaties betaalt u beleggers per maand of kwartaal rente en lost u, al naar gelang de voorwaarden, gedurende de looptijd van de obligatielening of aan het einde af.

 

Een obligatielening kan ook in een gelaagde financiering naast bankfinanciering worden gebruikt als bouwsteen om de totale financiering rond te krijgen.