Home

De Investeerder | Hoe werkt het?

Zorgobligatie.nl faciliteert zakelijke beleggingen in een maatschappelijke context. 

Onder het kopje Emissies zullen regelmatig obligatieleningen onder de aandacht worden gebracht. U kunt hierop dan inschrijven bij de uitgevende instelling.

De inschrijving wordt ondersteund door een prospectus en een beleggerspresentatie.

Afhankelijk van de emissie vinden tevens informatiesessies plaats.

 

Sector crowdfunding

In de 19e eeuw werd de bouw van het lokale ziekenhuis gefinancierd door de notabelen uit het dorp. Men wist het niet maar dat was crowdfunding avant la lettre. Door haar sectorfocus op gezondheidszorg onderscheidt Zorgobligatie.nl zich van andere crowdfund initiatieven:

  1.  Sectorvisie en -kennis leidt tot diepgaandere beoordeling en selectie van financieringsaanvragen. Net zoals sectorfondsen in beginsel beter presteren dan generieke  aandelenfondsen.
  2. Uw investering draagt direct bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg. 
  3. De investering gebeurt via persoonlijk contact met de zorgorganisatie en het management maar met een zakelijke structuur met een professioneel, transparant prospectus, zakelijke zekerheden en onafhankelijk toezicht.